နင် မိုးကုတ်သွားရင် မှန်းထုလို့ ရအောင်ပါ လိုင်းပေါ်မတင်ပါဘူး

46K